Europees Parlement
date June 19, 2012 09:00
city Brussels, Belgium
location Paul-Henri Spaak (PHS) Show location
organisation Committee on Constitutional Affairs (AFCO)

Commissie constitutionele zaken

AFCO(2012)0618_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 18 juni 2012, 15.00 - 18.30 uur

Dinsdag 19 juni 2012, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (5B001)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededeling van de voorzitter over de aanbevelingen gedaan tijdens de vergadering van 11 juni 2012 van de coördinatoren
 • 3. 
  Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:

· 16 januari 2012 PV - PE483.765v01-00

------

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

 • 4. 
  Wijziging van artikel 70 van het Reglement over interinstitutionele onderhandelingen bij wetgevingsprocedures

AFCO/7/06093

2011/2298(REG)

 

Rapporteur:

Enrique Guerrero Salom (S&D)

PR - PE473.959v03-00

DT - PE489.470v01-00

DT - PE472.201v01-00

Ten principale:

AFCO -

 

Adviezen:

ECON -

Sharon Bowles (ALDE)

PA - PE487.919v01-00

AM - PE489.698v01-00

       

· Gedachtewisseling

· Termijn voor de indiening van amendementen: 20 juni 2012, 12.00 uur

 • 5. 
  Onderhandelingen over toetreding tot het Europees Verdrag voor de rechten van de mens

AFCO/7/03465

 

Rapporteur:

Enrique Guerrero Salom (S&D)

 
     

· Gedachtewisseling

 • 6. 
  Wijziging van artikel 123 van het Reglement (Schriftelijke verklaringen)

AFCO/7/05212

2011/2058(REG)

 

Rapporteur:

Rafał Trzaskowski (PPE)

PR - PE480.808v01-00

AM - PE486.057v01-00

Ten principale:

AFCO -

 
     

· Behandeling compromisamendementen

· Termijn voor de indiening van amendementen: 29 maart 2012, 12.00 uur

 • 7. 
  Ontwerp-protocol betreffende de toepassing van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op de Tsjechische Republiek (raadpleging)

AFCO/7/07564

 • 2011/0817(NLE) 00091/2011[01] - C7-0385/2011
 

Rapporteur:

Andrew Duff (ALDE)

PR - PE474.039v04-00

AM - PE478.545v01-00

Ten principale:

AFCO -

 

Adviezen:

LIBE - Besluit: geen advies

 
     

· Behandeling amendementen

· Termijn voor de indiening van amendementen: 14 juni 2012, 12.00 uur

 • 8. 
  Ontwerpprotocol inzake de toepassing van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie op de Republiek Tsjechië (goedkeuring)

AFCO/7/07578

*** 2011/0818(NLE) 00091/2011[02] - C7-0386/2011

 

Rapporteur:

Andrew Duff (ALDE)

PR - PE474.080v02-00

Ten principale:

AFCO -

 
     

· Gedachtewisseling

 • 9. 
  Wijziging van de bepalingen van het Reglement inzake de verkiezing van de ondervoorzitters

AFCO/7/06532

2012/2020(REG)

 

Rapporteur:

Carlo Casini (PPE)

DT - PE470.041v03-00

Ten principale:

AFCO -

 
     

· Gedachtewisseling

 • 10. 
  Interpretatie van artikel 156 van het Reglement van het Parlement over de indiening en toelichting van amendementen

AFCO/7/09744

· Gedachtewisseling (onder voorbehoud)

------

Achter gesloten deuren

 • 11. 
  Coördinatorenvergadering

------

19 juni 2012, 9.00 - 10.00 uur

 • 12. 
  Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren
 • 13. 
  Communicatiebeleid

AFCO/7/00869

· Gedachtewisseling en eventueel een besluit over de te volgen procedure

 • 14. 
  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het enquêterecht van het Europees Parlement en vervanging van het besluit van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 19 april 1995 (95/167/EG, Euratom, EGKS)

AFCO/7/01726

2009/2212(INI)

 

Rapporteur:

David Martin (S&D)

RR - PE464.928v02-00

Ten principale:

AFCO -

 
     

· Gedachtewisseling naar aanleiding van de eerste trialoog van 5 juni 2012

------

19 juni 2012, 10.00 - 10.20 uur

*** Stemming ***

 • 15. 
  Wijziging van artikel 123 van het Reglement (Schriftelijke verklaringen)

AFCO/7/05212

2011/2058(REG)

 

Rapporteur:

Rafał Trzaskowski (PPE)

PR - PE480.808v01-00

AM - PE486.057v01-00

Ten principale:

AFCO -

 
     

· Goedkeuring ontwerpverslag

· Termijn voor de indiening van amendementen: 29 maart 2012, 12.00 uur

 • 16. 
  Achttiende verslag "De wetgeving verbeteren" - Toepassing van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel (2010)

AFCO/7/07631

2011/2276(INI) COM(2011)0344

 

Rapporteur voor advies:

Evelyn Regner (S&D)

PA - PE483.487v01-00

AM - PE489.717v02-00

Ten principale:

JURI -

Sajjad Karim (ECR)

PR - PE488.052v01-00

       

· Goedkeuring ontwerpadvies

· Termijn voor de indiening van amendementen: 31 mei 2012, 12.00 uur

 • 17. 
  28ste jaarlijkse verslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2010)

AFCO/7/08291

2011/2275(INI) COM(2011)0588

 

Rapporteur voor advies:

Morten Messerschmidt (EFD)

PA - PE478.571v01-00

AM - PE489.456v01-00

Ten principale:

JURI -

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 
       

· Goedkeuring ontwerpadvies

· Termijn voor de indiening van amendementen: 30 mei 2012, 12.00 uur

 • 18. 
  Interpretatie van artikel 156 van het Reglement van het Parlement over de indiening en toelichting van amendementen

AFCO/7/09744

· Goedkeuring van de interpretatie van het Reglement van het Parlement in de vorm van een brief (onder voorbehoud)

*** Einde stemming ***

------

19 juni 2012, 10.30 - 0.00 uur

 • 19. 
  STOA-studie naar e-democratie

AFCO/7/09712

· Presentatie van de STOA-studie over e-democratie

------

 • 20. 
  Rondvraag
 • 21. 
  Volgende vergadering(en)

· 11 juli 2012, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

· 12 juli 2012, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)


1.

Committee on Constitutional Affairs (AFCO)

The Parliamentary Committee on Constitutional Affairs is responsible for:

 • 1. 
  The institutional aspects of the European integration process, in particular in the framework of the preparation and proceedings of conventions and intergovernmental conferences

2.

More about...

3.

More info

 • Contact
 • Home